Skolor och skolelever

I en allt mer internationaliserad värld, är det
lätt att hembygden och närmiljön man lever
i tappas bort i skolundervisningen.

Där kan En resa i Sveriges Trädgård bli
en utmärkt källa till att upptäcka det egna
landskapet och länet man lever i för skol-
eleverna i Blekinge.

Bokens uppläggning är sådan att läsaren av
den tas med på en resa runt hela Blekinge.

En form av en modern Nils Holgerssons under-
bara resa, fast nu koncentrerad till enbart
Blekinge och skriven 90 år efter det att
Selma Lagerlöfs pedagogiska och enormt
populära bok om Nils Holgersson kom ut.


Skolelever lever lägerliv på Tjärö

Då boken är skriven i lättläst stil och inne-
håller bilder på alla boksidor, blir En resa i
Sveriges Trädgård möjlig att läsa med
behållning för skolelever från mellanstadiet
och uppåt.

Boken är avsedd att vara lärorik och fylld
med nyttiga kunskaper på ett underhållande
och spännande sätt.

Boken om Blekinge kan med fördel användas
både vid grupparbeten och vid individuell
läsning i skolarbetet.

Minst en klassuppsättning, eller några ex till
skolans bibliotek av "Blekinge-boken" - ett
viktigt komplement i den ökande under-
visningen med hjälp av IT - rekommenderas
för varje skola i Blekinge.