Bildprogram och föreläsningar
35 ämnen att välja på

Förutom sitt författarskap, arbetar Tommy
Nilsson med många andra saker.

Främst då som fotograf och föreläsare. För närvarande finns 35 stycken olika ämnen att välja på i form av bildprogram och föreläsningar, se förteckning över dessa längre ned på denna sida!

Från premiären våren 1984 som offentlig föreläsare, har Tommy Nilsson fram till 2018 hållit drygt 3 120 föreläsningar i hela Sverige.


Tommy Nilsson vid Treriksröset efter 250 mils vandring

Tommys i särklass mest visade bildprogram och föreläsning - den som också gett honom smeknamnet "Sverigevandraren" - är "Till fots Smygehuk-Treriksröset - En modern Nils Holgersson".

Med detta program har han – hittills – besökt 1 328 platser i Sverige och där berättat om sin mycket äventyrliga, spännande och genom TV, radio och tidningar omtalade vandring 250 mil till fots med 90 kilos packning genom hela Sverige från Smygehuk till Treriksröset sommaren 1983.

Vandrandet är en stor del i hans livsfilosofi,
något långt mer än att bara gå för att fortast
komma fram till en viss punkt.

Genom mer än 24 000 mils vandring till fots i Sverige sedan han började skriva dagbok 1969, har Tommy Nilsson samtidigt dokumenterat det nutida Sverige och människorna där med hjälp av kamera, bandspelare och anteckningsblock.

Förutom vandringarna, har Tommy under åren 1969-2017 också cyklat 74 000 mil i Sverige, och under dessa cykelturer dokumenterat Sverige åt framtiden.

Föreläsningarna där Tommy Nilsson berättar fritt till diabilder, är oftast kring 60 minuter långa. Kortare eller längre versioner kan oftast fås om så önskas.

Prisuppgifter på bildprogram och föreläsningar:
Oavsett ämne eller tid, är priset på alla bildprogram och föreläsningar lika, eller 1 100 kronor + resa. Vid övernattning utanför Blekinge tillkommer traktamente.

Föreläsningsföreningar och bibliotek, vård-
inrättningar och servicehus, pensionärs-
föreningar och skolor, samhälls- och hem-
bygdsföreningar, idrottsföreningar och politiska
föreningar, församlingshem och scoutkårer,
företag och banker, privata sammankomster
och fester, är några exempel på ställen där
Tommy Nilsson visat bilder och föreläst.

Hur du bokar program: Bildprogram och
föreläsningar bokas enklast direkt genom
Tommy Nilsson på följande adress:

Tommy Nilsson
Bålebrovägen 6 B
372 36 Ronneby
Tel. 0457/109 66

Möjligheter till bidrag för kulturprogram :

Vet du om att du har goda möjligheter att
få ekonomiskt bidrag till ditt arrangemang?

Alla ideella föreningar, organisationer, samman-
slutningar och så vidare, kan via något av de
lokala studieförbunden, eller genom respektive
länsbildningsförbund, söka bidrag för kultur-
program.

Bidragen bör sökas i god tid före arran-
gemangets genomförande. Arrangemanget får
ej vara av ren kommersiell karaktär om bidrag
ska kunna utgå.

Är du osäker på om du kan få bidrag, hur du
fyller i blanketter med mera, ring gärna till
länsbildningsförbundet i det län där du bor,
eller till något av de lokala studieförbunden.

Bildprogram och föreläsningar att välja på:

1. "Till fots Smygehuk-Treriksröset
- En modern Nils Holgersson"

2. "En vandring runt Vätterbygden"

3. "En vandring runt Skåne"

4. "En vandring runt Blekinge"

5. "Ett år i Blekingenaturen"

6. "Blommor i Blekinge - Sveriges Trädgård"

7. "Våra kyrkor i Blekinge"

8. "Gamla hantverkare, livsfilosofer och profiler"

9. "250 mil svenska sevärdheter"

10. "Människor jag mött"

11. "Den sista generationen?" - Del 1

12. "Den sista generationen?" - Del 2

13. "Den sista generationen?" - Del 3

14. "Mina bästa bilder" - Natur

15. "Mina bästa bilder" - Resor

16. "Mina bästa bilder" - Övriga bilder

17. "En resa i Sveriges Trädgård"

18. "Bilder från Ronneby kommun 1980-talet"
Del 1

19. "Bilder från Ronneby kommun 1980-talet"
Del 2

20. "Bilder från Ronneby kommun 1980-talet"
Del 3

21. "Bilder från Ronneby kommun 1980-talet"
Del 4

22. "På luffen Östersund-Ronneby"

23. "På Marknad, Fest och Karneval"

24. "Kallinge anno 1991 - samhälle i förvandling

25. "Sölvesborgs kommun - i vardag och helg"

26. "Olofströms kommun - i vardag och helg"

27."Karlshamns kommun - i vardag och helg"

28. "Ronneby kommun - i vardag och helg"

29. "Karlskrona kommun - i vardag och helg"

30."Blomstergården - paradiset som återuppstod"

31. "Ett år i trädgården - bland blommor
och blad"

32. "Förr och nu i Ronneby kommun"

31 olika program om livet och människorna i Ronneby kommun i dåtid och nutid.
Kontakta gärna Tommy Nilsson om du vill veta mer om vad de olika programmen handlar om! Läs också mer under "Förr och nu i Ronneby kommun" i vänsterspaltens rubrik på startsidan.

33. "Brunnsparken och Ronneby Brunn, i dåtid och nutid"

34.Möten med människor i Blekinge

35.Vårt vackra Blekinge