Försäljning av bilder
203 000 st i bildarkivet

Från att ha fotograferat sedan 1967, har Tommy Nilsson samlat på sig en oerhörd massa bilder genom åren. Enbart från 1980 och framåt, finns i dag 2017 i bildarkivet 203 000 (tvåhundratretusen) diabilder i färg.

En del av dessa kommer till användning i de 35 olika ämnen Tommy föreläser om. De flesta av de 203 000 bilderna används annars i andra sammanhang.

Mest som bilder till reklam, turistbroschyrer, vykort och liknande. Söker du bilder till dessa områden, hör gärna av dig till Tommy. Skulle han inte ha de bilder du söker, kan han kanske ställa upp och ta dessa bilder vid ett lämpligt tillfälle.

Tommy Nilssons bildarkiv omfattar praktiskt taget alla typer av bilder. Tonvikten ligger dock på sevärdheter, miljöer, turistiska besöksmål, natur, blommor, kyrkor, och kända personer i Sverige.

Söker du bilder till egna vykort att ge ut, kan "Sverigevandraren" hjälpa dig med både fotografering, utformning av vykort, och kontakt med tryckeri att trycka vykortet på.

I övrigt sysslar Tommy Nilsson med alla former av fotouppdrag och dokumentationer. För prisuppgifter vid försäljning av bilder eller andra fotouppdrag, kontakta Tommy Nilsson personligen.

Ett av Tommy Nilssons Blekingevykort

Vykort med motiv från Järnavik