När ges boken om Blekinge ut?

Torsdagen den 24 juni 1999 kommer boken
En resa i Sveriges Trädgård ut i handeln.

En "bibel" om det mesta som ryms i Blekinge
och den första heltäckande bok som skrivits
om länet sedan 1965 då Allhems förlag gav ut
bokverket En bildbok om Blekinge.

Skärgårdsbåten Vitaskär vid Tjärö