Utflyttade blekingar i förskingringen

En kategori som säkert kommer att värde-
sätta En resa i Sveriges Trädgård, är alla de
som haft sin barndom och uppväxt i Blekinge,
men sedan av olika anledningar flyttat från
länet.

Sin egen hembygd glömmer man dock aldrig
bort. Boken om Blekinge är en gåva och
present som väcker många barndomsminnen
till liv och kan inspirera och locka utflyttade
blekingar att återvända till sitt gamla hemlän,
tillfälligt eller för gott.

Karl Oskar och Kristina, Utvandrarmonumentet i Karlshamn