Beställning av boken

Då boken En resa i Sveriges Trädgård endast
kommer att finnas hos enstaka bokhandlare i
Blekinge - förutom i diverse affärer, turistiska
besöksmål, institutioner och vid direktför-
säljning i affärer eller på marknader och folk-
fester i Blekinge - kan det vara en fördel att
beställa boken direkt via författaren.

Boken - som väger cirka 1.2 kg. - skickas
då som bokpaket och kostar 390:- med
frakten inräknad. Boken betalas via postgiro,
ifyllt inbetalningskort följer med boken.

Att boken inte kommer att säljas via bok-
handeln utanför Blekinge, beror helt enkelt
på bokhandlarnas påslag. "Blekinge-boken"
- som nu kostar 340:- (272:- + moms) - hade
då kostat minst det dubbla i bokhandeln
vilket gjort den osäljbar.

Genom sin storlek och många färgbilder är
boken En resa i Sveriges Trädgård oerhört
dyr att framställa. Enda chansen att ta fram
den till ett för konsumenten rimligt pris, är att
ge ut den på eget förlag, i Tommy Nilssons
fall Sverigevandrarens förlag.

Vill du beställa boken - förhandsbeställningar
kan göras från den 15 mars 1998
- måste du
göra det på följande vis:

Skriv ditt namn, adress, telefonnummer plus
antal ex av boken till och skicka det per brev
eller fax till Tommy Nilsson på adressen nedan.

Tommy Nilsson
Bålebrovägen 6 B
372 36 Ronneby
Faxnr 0457/660 40

Boken kostar då 390:-.