Se Tommys bilder gratis!

Ett smakprov på 252 bilder från Tommy Nilssons böcker finns att se på nätet. I din dator eller mobil kan du se dessa bilder om du går in på Tommys hemsida www.sverigevandraren.k.se

Från cirka 20 september 2019, kommer Tommy att lägga ut 2 150 bilder från sina böcker på nätet, så att alla utan kostnad kan se dem i sin dator eller mobil.

Klickar du på bilderna här, så får du se bilden i en uppförstorad version. Klickar du på "Bildtexter i PDF-format" ovanför första bilden längst upp till vänster, kan du läsa kortare faktatexter till bilderna. Bildnumret som du kopplar till faktatexterna, hittar du längst upp i vänstra hörnet av varje bild.

Nedan hittar du årtalen – 1996-2017 – på bilderna det år dessa varit med i Tommys böcker.

Klicka på den årgång av böckerna du är intresserad av, så ser du bilderna som är med i boken detta år!

Observera! Du får bara titta på bilderna och läsa faktatexterna till dessa. Bilderna och texterna får inte delas, kopieras eller utnyttjas på något annat sätt i kommersiellt syfte. Ej heller tas kopior av för eget bruk!

Bilderna är upphovsskyddade där Tommy Nilsson och Ronneby kommun äger bildrättigheterna. Överträdelse av copyrighträtten beivras och polisanmäls. Stöld av bilder via nätet är ett allvarligt brott, och leder till tråkiga konsekvenser för den son begår brottet.

1996 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017