Engelsk översättning av boken

En resa i Sveriges Trädgård kommer även att
finnas i en "engelsk version". Denna version
riktar sig främst till företag, institutioner och
förvaltningar som vill ge en gåva eller present
till kunder och affärskontakter utanför Sveriges
gränser.

Vad kan då vara mer lämpligt än att presen-
tera och marknadsföra sitt eget hemlän via en
bok om allt det underbara i Sveriges Trädgård.

En bok om såväl natur, kultur, turism och
sevärdheter som om det nya och spännande
som växer fram i Blekinge inom tekniska
innovationer, näringsliv och kommunikationer.

I den "engelska versionen" av En resa i
Sveriges Trädgård, finns bildtexter på
såväl svenska och engelska till samtliga
bilder i boken.

Bokens förord är skrivet på enbart engelska.
Eventuellt kommer även bokens avslutande
sidor att översättas till enbart engelska.
Övrig brödtext i boken blir enbart på svenska.

Trots att hela boken inte översätts till
engelska, kan ändå en utländsk läsare av
En resa i Sveriges Trädgård ha utbyte och
behållning av boken och samtidigt få en
hyfsad uppfattning om vad Blekinge står för.

Förhoppningsvis kan boken väcka intresse
för Blekinge och inspirera till affärskontakter
och etableringar i länet inom diverse områden.

Björketorpsstenen, märklig runsten med magi