Företag och institutioner

Vad ska vi ge våra duktiga anställda i julklapp?

Den frågan dyker upp varje år hos personal-
och marknadschefer eller direktionsledning och
styrelse i företag, institutioner och förvaltningar.

Svaret för 1999 kan bli En resa i Sveriges Träd-
gård, en bok med massor av läsning och bilder
till nytta och nöje för den som tar del av den.

En annorlunda julgåva som består för lång
tid och ger de anställda angenäma minnen av
sin arbetsplats och arbetsgivare även långt in
på 2000-talet.

I den föränderliga värld vi lever i, kommer boken
En resa i Sveriges Trädgård att bli ett värdefullt
historiskt dokument om Blekinge på 1990-
talet.Värdet av boken ökar för varje år som går.


Stortorget i Karlskrona

Då priset på En resa i Sveriges Trädgård är
340:- (272:- + moms), är boken godkänd av
skattemyndigheterna att göra avdrag för som
traditionell julgåva till de anställda.

"Blekinge-boken" passar också ypperligt som
gåva vid pensionsavtackningar och vid hyllningar
får lång och trogen tjänst. Eller som marknads-
föring alternativt gåva till affärskollegor och
kundkontakter.

Då den även finns i en "engelsk version", är
den utmärkt att ge bort till affärskollegor och
kontakter utomlands.

Boken är ju i sig en marknadsföring av det "nya
Blekinge" och allt det positiva och vackra som
ryms i Sveriges Trädgård.

I den "engelska versionen" finns bokens bild-
text både på svenska och engelska. En
sammanfattning av boken enbart på engelska,
återfinns i bokens förord.

Eventuellt kommer också bokens epilog och
slutord att översättas till engelska. Övrig
brödtext i boken blir enbart på svenska.