Recensioner av "Blekinge-boken"

"En resa i Sveriges Trädgård" har recenserats i såväl lokal- och rikspress - även presenterad i TV4 990906 - och där fått idel lovord.

Här är några exempel på vad recensenterna tyckt:

"Boken är förutom mycket trevlig skriven också oerhört informativ. Som lärobok i skolorna torde den vara oumbärlig. Den är också ett fint tidsdokument över vårt vackra län så här under millenniets sista skälvande sekunder. Tommy Nilsson har utfört en bedrift som länder honom till heder".
          Peter Enckell i Commersen 990715

"En resa i Sveriges Trädgård berättar med rikligt bildmaterial om hur sevärt Blekinge är. Det är på sitt sätt ett imponerande jobb han gjort, Tommy Nilsson. På eget bevåg och initiativ och uppfylld av stolthet över och kärlek till Blekinge har han gjort denna bok".
          Lennart Hjelmstedt i BLT 990817