Svensk-amerikaner som vill
läsa om Sverige

Under åren 1850-1930 emigrerade omkring
1 250 000 svenskar till Amerika. Många av
dessa har nu ättlingar i andra, tredje, fjärde
och femte generation som är nyfikna och
intresserade av sina förfäders gamla hem-
bygd, trots att de aldrig varit i Sverige själva.

Flera av emigranternas ättlingar pratar själva
svenska, eller kan läsa och förstå det svenska
språket. Trots få tillfällen att träna på det och
hålla det vid liv.

Intresset för rötterna i Sverige är så stort att
både föreningar, sammanslutningar och
speciella tidningar för svensk-amerikaner
fortfarande finns och frodas i USA.

För dessa svensk-amerikaner - även för de vars
förfäder inte emigrerade från just Blekinge - är
boken En resa i Sveriges Trädgård ett suveränt
sätt att få läsa om Sverige. Om geografi,
historia, miljöer, kultur, natur, företag och
näringsliv med mera.

Boken är lättläst och underhållande samtidigt
som den förmedlar kunskap till den som läser
den. Behärskar man inte det svenska språket
så bra, finns också boken om Blekinge i en
"engelsk version".

Läs mer om den engelska översättningen
av boken under rubriken En resa i Sveriges
Trädgård, utförligt kring boken om Blekinge".

Naturligtvis kan även människor i andra länder
läsa om Blekinge i boken En resa i Sveriges
Trädgård. Allra bäst passar den dock för
svensk-amerikaner som vill veta mer om landet
där deras förfäder en gång växte upp.

Då det är ganska dyrt att skicka böcker som
brev från Sverige till USA, kan portot sänkas
rejält om flera personer beställer samtidigt och
böckerna skickas till dem som ett så kallat
Sverigepaket.

Ett sådant paket får väga 10 kg - rymmer sju
eller åtta "Blekinge-böcker" - och kostar 325:-
att skicka.