Vilka riktar sig "Blekinge-boken" till?

En resa i Sveriges Trädgård riktar sig till
alla som på något sätt har anknytning till
Blekinge, eller vill bli bekanta med ett
landskap som man inte vet så mycket
om tidigare, men är nyfiken på.

Boken om Blekinge är skriven i överens-
stämmelse med Svenska Turistföreningens
välkända motto "Känn Ditt Land".

Tingshusplanteringen i Ronneby

Fast här handlar det om att lära känna ett
speciellt landskap och län. Bokens upp-
läggning är en resa runt hela Blekinge med
start i Sölvesborg och avslutning vid Freds-
stenen i Bröms nära Kristianopel.

Beroende på vilken grupp du själv tillhör,
klicka dig fram på underavdelningarna här
nedan och läs vidare i texten för respektive
grupp som har intresse för att få veta mer
om Blekinge och det som finns där.


Utflyttade blekingar i förskingringen

Turister i Blekinge

Studiecirklar om Blekinge

Aktörer inom turismen i Blekinge

Skolor och skolelever

Svensk-amerikaner som vill
läsa om Sverige

Infödda Blekingebor

Företag och institutioner